Download app:
Bảy ngày rồi cưới LK

Để cài bài hát Bảy ngày rồi cưới - LK làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi

Để tặng bài hát Bảy ngày rồi cưới - LK làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi