Download app:
Chút thư tình người lính biển Ngọc Tùng

Để cài bài hát Chút thư tình người lính biển - Ngọc Tùng làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi

Để tặng bài hát Chút thư tình người lính biển - Ngọc Tùng làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi