Download app:
Chuyện tình em và tôi Đăng Khôi

Để cài bài hát Chuyện tình em và tôi - Đăng Khôi làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi

Để tặng bài hát Chuyện tình em và tôi - Đăng Khôi làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi
gửi
gửi
gửi